• Dni Skupienia Franciszkanie
  • Dni Skupienia Franciszkanie
  • Dni Skupienia Franciszkanie
  • Dni Skupienia Franciszkanie
  • Dni Skupienia Franciszkanie
Najbliższe Dni Skupienia odbędą się w marcu
S
erdecznie zapraszamy
"Pokój i dobro"