• Dni Skupienia Franciszkanie
  • Dni Skupienia Franciszkanie
  • Dni Skupienia Franciszkanie
  • Dni Skupienia Franciszkanie
  • Dni Skupienia Franciszkanie
Najbliższe Dni Skupienia odbędą się w październiku, od 1 rozpoczynają się zapisy
S
erdecznie zapraszamy
"Pokój i dobro"